Mer

Uppdatera flera fält i multi-formfiler med arcpy

Uppdatera flera fält i multi-formfiler med arcpy


Jag har tre formfiler tillhör en stat "District", "Mandal", "Village".

Dessa tre formfiler har samma fält som DName, MName, VName.

Jag vill uppdatera alla fält i alla formfiler samtidigt med ArcPy-uppdateringsmarkören.

Jag är ny för ArcPy, jag försökte men fick för en enda formfil.


Du behöver bara enförloop för att iterera genom flera objekt (i det här fallet strängar av banorna till dina shapefiler) om du vill utföra samma procedur på flera objekt.

En grundläggande mall:

importera arcpy #Paths to shapefiles distFc = r "C:  test  exempel  district.shp" mandalFc = r "C:  test  exempel  mandal.shp" villageFc = r "C:  test  exempel  village.shp "#Create list of shapefiles shapefiles = [distFc, mandalFc, villageFc] #iterate through each shapefile with a for loop for shp in shapefiles: #Create update cursor with arcpy.da.UpdateCursor (shp, [" DName "," MName " , "VName"]) som markör: #iterate cursor for dName, mName, vName in cursor: # code goes here